BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· NAGRODA SPOŁECZNA


Nagroda Społeczna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wcześniej Nagroda Społeczna ODiSS, przyznawana jest z przerwami, od 1973 roku.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, w latach dwutysięcznych przez kontynuującą jego tradycję Fundację SPES, a od tegorocznej edycji partnerem Fundacji jest też Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

Laureatami Nagrody są wybitne postacie i organizacje, które legitymują się osiągnięciami „w zakresie działalności naukowej, publicystycznej lub praktycznej odnoszącej się do życia społecznego i zasługującej na wyróżnienie z uwagi na wartości chrześcijańskiej”.

Warto przejrzeć zamieszczoną obok galerię laureatów, szczególnie osób, ale i instytucji, oraz ich załączone sylwetki. To postacie i środowiska często w naszym kraju nie tak znane, jak na to zasługują ze względu na swój dorobek, zarówno myślowy, jak i praktyczny, ale przede wszystkim ze względu na szlachetność postawy, mądrą i potrzebną aksjologię, która ich działania motywowała.

Wielkie wyzwania stojące przed Polską, Europą, światem w bliższej i dalszej przyszłość, wymagają postaw mądrych i odważnych. Tego możemy uczyć się od laureatów tej Nagrody. Nie pozwólmy o nich zapomnieć.

Budujmy społeczeństwo.