BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· HISTORIA NAGRODY


Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych (ODiSS) to placówka powstała w ramach ruchu Znak po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, w 1967 roku. Jej misją i celem było poznawanie, rozwijanie i upowszechnianie posoborowej nauki społecznej Kościoła. Twórcy Ośrodka, na czele z ówczesnym Posłem Januszem Zabłockim, wierzyli, że w kraju zniewolonym, w którym dominuje ideologia marksistowska, potrzebne jest udostępnianie społeczeństwu i promowanie alternatywnego systemu wartości i opartej na nim wizji społeczeństwa.

Jednym z istotnych narzędzi tej misji stała się otworzona w od 1972 r. na wniosek Rady Naukowej tego Ośrodka, Nagroda Społeczna ODiSS.

„Nagroda jest przyznawana za działalność naukową, publicystyczną i praktyczną, zarówno w Polsce jak i Zagranicą, stanowiącą pomoc lub wartościowy wzór dla katolików w Polsce i zasługującą na wyróżnienie z punktu widzenia wartości chrześcijańskich” – czytamy w Regulaminie.

Pierwszym jej laureatem został w 1973 r. legendarny twórca polskiej szkoły katolickiej nauki społecznej, wieloletni bliski przyjaciel Prymasa Wyszyńskiego, prześladowany w latach stalinowskich, prof. Czesław Strzeszewski. Gościem uroczystości był Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski.

Przez lata przyznawano Nagrodę wielu bardzo wybitnym postaciom i instytucjom, których spis znają Państwo obok.

Dziś zapraszamy – po przerwie covidowej – na kolejną edycję tej nagrody, która po latach, w 1984 r., za wiedzą i aprobatą władz kościelnych otrzymała nazwę: Nagroda Społeczna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obecnie przyznawana jest przez kontynuującą tradycję ODiSS-u Fundację SPES we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Na czele Kapituły nagrody stoi prof. dr hab. Jan Żaryn. W jej skład wchodzą także przedstawiciele władz kościelnych i ośrodków zajmujących się katolicką myślą społeczną.

Ostatnie trzy gale Nagrody Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyły się w Pałacu Wilanowskim.