BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· MODERATORZY


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

KS. PRAŁ. DR SŁAWOMIR KĘSZKA

Kapłan Diecezji Kaliskiej. Absolwent Wydziału Historii UAM w Poznaniu (1998) oraz Wydziału Teologii UAM (2005).

Dyrektor Archiwum Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Wykładowca Historii Kościoła w WSD w Kaliszu. Proboszcz Parafii Zwiastowania NMP w Dębem.

Od 2013 r. współorganizator Uroczystości Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przy Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Od 2017 r. Delegat Biskupa Kaliskiego do spraw Podtrzymywania Pamięci o Męczeństwie Duchowieństwa Polskiego.

Pomysłodawca audycji radiowych, konkursów i wystaw popularyzujących historię wśród dzieci i młodzieży (Ekspres Historyczny – Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Poznaj przeszłość Diecezji Kaliskiej). Publikuje w Roczniku Kaliskim, Oknie Wiary i Opiekunie.

Autor kilkudziesięciu publikacji i artykułów z historii Kościoła, m. in.:
· Życie i dzieło ks. prał. W. Blizińskiego 1870-1944 (2008),
· Dzieje parafii Narodzenia NMP w Chełmcach (2008),
· Fenomen działalności społecznej duchowieństwa polskiego. Na kanwie życia i pracy ks. prał. Wacława Blizińskiego 1900-1944 (2009),
· Dzieje parafii Wszystkich Świętych w Liskowie (2011),
· Diecezja Kaliska 1992-2012 (2012), - Eucharystia w KL Dachau (2016),
· Diecezja Kaliska. Parafie – Kościoły – Kaplice. Przeszłość i teraźniejszość (2016),
· Bł. Franciszek Stryjas (2017).
· obecnie przygotowuje rozprawę poświęconą działalności Komitetu Księży Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau przy Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego w latach 1945-2005.