BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ADAM PĘZIOŁ

Rocznik 1959. Urodzony w Kraśniku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (1985). Stypendysta Towarzystwa Historyczno Literackiego w Paryżu.

W czasie Studiów współorganizator i przewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS UMCS w Lublinie. Przewodniczący komitetu strajkowego studentów na Uniwersytecie.

W latach 1990 – 1993 pełnił funkcję wicewojewody krośnieńskiego, następnie wojewody przemyskiego. W 1993 roku współtwórca a następnie Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego.

W latach 1994-1998 Prezes Zarządu Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W 1998 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

W latach 1998 – 1999 podsekretarz stanu w MSWiA – Delegat Rządu do Spraw Reformy Ustrojowej w Województwie Lubelskim.

W latach 1999-2001 wojewoda opolski. Następnie w latach 2002-2006 pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2007 r. współpracownik prof. Zyty Gilowskiej jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Później do 2013 r. kierował lubelską delegaturą NIK. W roku 2015 został Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a w 2017 r. powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakład Gazowniczy w Jaśle.

Założyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy. Środowisko skupione wokół powołanego w 2017 r. Stowarzyszenia, postawiło sobie za cel, upowszechnianie oraz analizę dziedzictwa myśli i czynów Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Cel ten realizowany jest poprzez liczne konferencje, seminaria, wydarzenia kulturalne, publikacje i działalność oświatową.

Od 2020 r. Stowarzyszenie organizuje cykliczne seminaria przybliżające program duszpasterski „Wielkiej Nowenny 1957 - 1966”. Cykliczne Koncerty „W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia” oraz wydarzenia muzyczne. Wydaje książki, czasopisma, broszury upowszechniające dorobek myśli Prymasa Wyszyńskiego.

W 2017 r. ukazała się książka pod redakcją Ks. Stanisława Nabywańca i Adama Pęzioła pt.:„Tyś z nami związał się przez Chrzest 1050. Rocznica Chrztu Polski”, będąca rezultatem cyklu konferencji naukowych i towarzyszących im koncertom muzycznym.

W 2020 r. ukazała się kolejna książka pod redakcją Ks. Stanisława Nabywańca i Adama Pęzioła pt.: „Pozostawił wielkie dziedzictwo. Refleksje nad dziełem i nauczaniem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Treść publikacji zawiera rezultaty konferencji naukowych poświęconych bogactwu nauczania Prymasa Tysiąclecia.

Stowarzyszenie podejmuje też inne zadania mające na celu kultywowanie i upowszechnianie kultury oraz tradycji narodowych i lokalnych, zakorzenionych w dziedzictwie chrześcijańskim. Rezultatem tej działalności są m.in. pomniki powstałe przed kościołem pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych, upamiętniające wybitne osoby świeckie i duchowne tj.: Generał Stanisław Maczek, Św. Józef Sebastian Pelczar, Biskup – Patron Archidiecezji Przemyskiej, Ks. Abp Ignacy Tokarczuk oraz Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.