BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

BR. ZDZISŁAW DUMA OFMCap

Od 1985 r. do dnia dzisiejszego, posługuje jako Misjonarz Ludowy i Rekolekcjonista. W tym okresie wygłosił, w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, prawie 800 serii rekolekcji parafialnych, dla osób konsekrowanych i kapłanów oraz dla młodzieży i dzieci.

W 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go jednym z tysiąca dwustu na całym świecie Misjonarzy Miłosierdzia. Do końca czerwca 2022 r. posługę tą pełnił w Archidiecezji Gdańskie, a od lipca br. pełni ją nadal w Archidiecezji Krakowskiej.

Brat Zdzisław jest jednym z inicjatorów Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej.