BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DAWID CZYŻ

Od 2017 r. zajmuje się działalnością humanitarną. Związany z Fundacją Orla Straż, która niesie pomoc ofiarom wojen i terroryzmu w krajach takich, jak: Irak, Iracki Kurdystan, Ukraina, Egipt i Nigeria. Wielokrotnie uczestniczył w misjach humanitarnych na Bliskim Wschodzie oraz Ukrainie.

W Fundacji zajmuje się głównie koordynowaniem projektów, ale też prowadzeniem strony oraz profili w mediach społecznościowych. W 2019 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność humanitarną.