BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DR HAB. RYSZARD STOCKI

Rocznik 1960. Psycholog, badacz, mówca i konsultant.

Pomagał w niemal wszystkich rodzajach organizacji wprowadzać systemy partycypacyjne, które pozwalają na poszanowanie godności każdego człowieka. Jest autorem pierwszej na świecie kategoryzacji patologii organizacyjnych, opublikowanej w pracy habilitacyjnej “Patologie organizacyjne – Diagnoza i Interwencja”.

Obecnie głównym tematem jego badań jest wpływ patologii organizacyjnych na życie codzienne ludzi. W ramach programu Marie Skłodowska-Curie Outgoing Fellowships prowadził trzyletni projekt badawczy pt: „Co-operative Isomorphism,” w którym badał wpływ zmian stylu życia na rezygnację z wartości spółdzielczych.

Współpracuje z uniwersytetami: Saint Mary’s University w Halifax, NS Kanada, Uniwersytetem Mondragon w Hiszpanii, z Akademią Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II.

Jest członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców. Wiceprezesem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

Ostatnio opublikował książkę: „Nieobliczalny eksperyment. Jak mądrze żyć w XXI w.?” która jest zaawansowanym poradnikiem życia w najbliższej przyszłości. Jest współautorem narzędzia do diagnozy spółdzielni Co-opIndex, które zostało przetłumaczone na wiele języków i stosowane w krajach takich jak Kanada, USA, Kuba, Hiszpania, Polska.

Obecnie pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie prowadzi badania w zakresie toksykologii mediów.