BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DR INŻ. URSZULA
BĄKOWSKA-MORAWSKA

Doktor nauk ekonomicznych zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autorka ponad 30 publikacji naukowych. Menedżer wyższego szczebla z prawie 10 letnim doświadczeniem w sektorze usług (edukacja, hotelarstwo, lecznictwo uzdrowiskowe).

Pełniła liczne funkcje społeczne, w tym członek Rady Parafialnej, Przewodnicząca Rady Rodziców SP. Szczęśliwa mężatka i mama ukochanych trzech córek.