BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

GUSTAW CZARNOWSKI

Od 31 lat mieszka w Gdańsku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wykształcenia – teolog.

Uzupełnieniem wiedzy i rozwojem osoby były dodatkowe studia: MBA – Innowacje i analiza danych - Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Informatyki & Woodbury School of Business at Utah Valley University (USA) , Prawno – Menedżerskie - Politechnika Gdańska, Wydział Zarzadzania i Ekonomii, Zarządzanie Administracją Publiczną oraz Audyt Wewnętrzny – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Od 1995 r. pracuje w Poczcie Polskiej. Przez te ponad 27 lat zajmował stanowiska, które pozwalały na szerokie rozpoznanie potrzeb rozwoju firmy. Ostanie 7 lat zajmował się zarządzaniem i nadzorem w obszarach administracji, zaopatrzenia, nieruchomości.

Praktyk. W tej chwili obszarem jego zainteresowania jest szeroko pojęta ochrona obiektów PP jak i rynku zewnętrznego ramach zawartych kontraktów, w zakresie tak osobowym jak i z wykorzystaniem najnowszych technik dozoru.