BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

IRENEUSZ ROGALA

Wspólnie z żoną inicjator, koordynator i niestrudzony promotor Różańca Rodziców Za Dzieci – ruchu modlitwy obejmującej obecnie ponad 92 tys. osób z całej Polski i świata.

Rocznik 1961. Absolwent Politechniki Gdańskiej, na początku kariery zawodowej związany z techniką turbinową pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Następnie zajmował się automatyką przemysłową wprowadzając najnowsze rozwiązania do polskiego przemysłu. Od 2004 roku zajmował się w różnych wymiarach bezpieczeństwem technicznym i przemysłowym, tworzył lub współtworzył wiele inicjatyw w tym zakresie. Tworzył metodykę i prowadził analizy bezpieczeństwa oraz szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w technice i przemyśle.

W latach 2006 - 2017 redaktor kwartalnika technicznego Magazyn Ex poświęconego tematyce bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, procesowego i zarządzania bezpieczeństwem. Prelegent i uczestnik wielu konferencji tematycznych z tego zakresu krajowych i międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. rozwoju w jednej z firm energetycznych.

Od 1999 roku we wspólnocie Marana tha oraz w Gdańskim Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych (CIOS). Współorganizuje i prowadzi doroczne Konferencje na Uniwersytecie Gdańskim nt. zagrożeń rozwoju osobowości młodego człowieka na końcu XX i na początku XXI wieku.

W roku 2017 wspólnie z żoną odznaczony gdańską nagrodą Pro ecclesia et populo – za zasługi na rzecz Kościoła i narodu.

Prywatnie szczęśliwy ojciec syna i córki oraz dziadek. Zaangażowany w życie swojej wspólnoty parafialnej. Wśród zainteresowań wymienia religię, historię Kościoła, literaturę, poezję, muzykę klasyczną, kulturę bezpieczeństwa oraz oczywiście Różaniec i pszczelarstwo.