BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

JACEK BARZOWSKI

Absolwent kilku uczelni m.in.:

· 1993-1998 absolwent Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny – Ekonomika Transportu, specjalność Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, magister Ekonomii,

· w latach 2015-2016 studiował na Uniwersytecie of Northampton, „Masters of Business Administration” na kierunku Business i prawo, Wielka Brytania,

· równolegle w latach 2015-2016 na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, studia magisterskie „Masters of Business Administration”.

Działalność zawodowa

Manager z 30-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym w zarządzaniu zespołami sprzedaży, zarządzaniu biznesem i zarządzaniu zmianą. Ma 17 lat doświadczenie w pracy w korporacjach międzynarodowych z branży Oil , Gas & Chemicals w tym ExxonMobil. Shell, ORLEN Oil.

Pełnił funkcję zarządcze w wielu firmach. Od 12 lat zarządza firmą ekspercko-doradczą. Świadczy ona usługi w zakresie: zarządzania powierzonym przedsiębiorstwem, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zmianą i zastępstwem w zarządzaniu, zarząd kontraktowy.

Ma 21 skutecznie przeprowadzonych projektów Interim Management, poparte referencjami. Projekty te dotyczyły poprawy rentowności, przebudowy działów sprzedaży, strategii spółki i zmiany jej kierunków działania, fuzje i przejęcia.

Działalność publiczna i społeczna

· w latach 2008-2013 Wice przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Marszałku Województwa Pomorskiego,

· w latach 2013–2021 Członek Stowarzyszenia Interim Managerów SIM,

· w latach 2014-2021 Członek pomorskiego oddziału Związku Dużych Rodzin 3+,

· w latach 2016-2020 Członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA,

· w latach 2016-2020 Doradca w zakresie ekonomii społecznej przy KPRM,

· w latach 2016–2020 współpracownik Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego (obecnie Polskiego Instytutu Ekonomicznego – publicznego think-tank'u gospodarczego, niezależnego komitetu doradczego o charakterze organizacji non-profit, zajmującego się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych),

· od 2018 r. członek założyciel Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk.