BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

JAKUB NYZIAK

Absolwent Prawa oraz Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania zawodowe realizuje jako aplikant adwokacki Izby Adwokackiej we Wrocławiu, asystent sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu, mediator sądowy w kilku miastach wojewódzkich w Polsce oraz w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto od 2022 r. jest stałym współpracownikiem Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie gdzie jest m. in. odpowiedzialny za projekt edukacyjny dotyczący komunikacji społecznej.

Oprócz tego, przez 10 ostatnich lat całym sobą w trzecim sektorze, w latach 2016-2021 członek zarządu Fundacji Przyszłość Pokoleń, współpracownik licznych organizacji pozarządowych o charakterze patriotycznym i propaństwowym, w szczególności z Dolnego Śląska i Warszawy, gdzie angażował się m. in. jako ekspert, współautor raportów i analiz, moderator, konferansjer i wolontariusz.

Miłośnik żeglarstwa, podróży, filozofii politycznej i Ziemi Sieradzkiej. W 2018 r. jako jeden z ambasadorów „Rejsu Niepodległości" brał udział aktywny w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Świeżo upieczony mąż, wytrwały pielgrzym - m. in. uczestnik Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w Panamie oraz w Lizbonie.