BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

KACPER KOZŁOWSKI

W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w realizacji różnego rodzaju inicjatyw i projektów w ramach działalności Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo. Był także najmłodszym członkiem Zarządu Regionu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w Warszawie.

Obecnie pełni rolę eksperta w Instytucie Sobieskiego. Specjalizuje się w strategii organizacji oraz finansach publicznych. Realizował z sukcesami największe projekty infrastrukturalne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego oraz Sekcji Strzeleckiej CWKS „Legia" Warszawa. Ojciec trójki dzieci, miłośnik nurkowania, strzelectwa i łowiectwa.