BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

KS. DR PRZEMYSŁAW KRÓL SCJ

Sercanin, doktor teologii ze specjalności katolicka nauka społeczna. Tematem pracy doktorskiej złożonej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie był obowiązek podatkowy jako powinność moralna.

Od 2007 r. prowadzi Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców “Talent”, grupujące osoby z różnych branż, które łączy pragnienie poszanowania wartości w biznesie oraz troska o głębokie życie duchowe.