BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

KS. DR ALBERT WARSO

Kapłan Diecezji Radomskiej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W latach 2008-2023 pracownik Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Postulator kilku procesów beatyfikacyjnych.

Kierunki badań: historia Kościoła w Polsce w XIX i XX wieku, relacje państwo-Kościół w Polsce po II wojnie światowej, dzieje Kościoła na ziemi sandomierskiej i radomskiej, biografistyka. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.