BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

KS. DR HAB. ARKADIUSZ WUWER
PROF. US

Prezbiter Archidiecezji Katowickiej, dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, dr hab. nauk teologicznych w zakresie Katolickiej Nauki Społecznej, prof. Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 2001 w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Teologicznych. Członek Rady Naukowej tegoż Instytutu.

Od 2009 r. Przewodniczący z wyboru Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce. Powołany przez Wojewodę Śląskiego do grona ekspertów ds. Edukacji regionalnej. Były duszpasterz dziennikarzy w Archidiecezji Katowickiej, Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, kapelan „Związku Górnośląskiego”, sekretarz Metropolity Arcybiskupa Katowickiego Damiana Zimonia, rzecznik prasowy Archidiecezji Katowickiej, członek Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej tejże Archidiecezji.

Ekspert w serii międzynarodowych projektów „Catholic Social Thought in Central and Eastern Europe 2023” (CST-CEE 2023) w Rzymie oraz członek Jury „Economy and Society International Price” (Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice – Watykan).

Autor, współautor i redaktor 17 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Główne zainteresowania badawcze: historia Katolickiej Nauki Społecznej, ewolucja idei społecznych, teoretyczne i praktyczne wymiary zasad społecznych, katolicyzm społeczny na Górnym Śląsku. Pasje: literatura, zwłaszcza poezja współczesna, fotografia artystyczna, ornitologia.

Odznaczony medalem „Za Dzieło Ewangelizacji” nadanym przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej (2006) oraz dyplomem honorowym „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej” (2011).

Uhonorowany tytułem „Gorzycka Perła” (2017) za zasługi na rzecz kultury i nauki. Uhonorowany nagrodą I i II stopnia przez Rektora UŚ za wybitne osiągnięcia naukowe (2012 i 2018), trzykrotnie (2015, 2016 i 2017) nominowany przez studentów do tytułu „Przyjaciel Studenta Uniwersytetu Śląskiego”.

Od roku 2010 honorowy Członek-Kapelan „Rycerzy Kolumba” (Knights of Columbus).