BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

KS. INF. DR MARIAN BRONIKOWSKI

Doktor teologii. Od 1988 r. związany jest z ziemią sieradzką poprzez pracę duszpasterską.

W oparciu o ankietę „Religijność młodzieży a duszpasterstwo 2002” przeprowadził w rejonie sieradzkim Diecezji Włocławskiej badania w celu wykorzystania jej wyników w pracy naukowej, pisanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy Katedrze Teologii Pastoralnej Fundamentalnej. W 2004 r. obronił pracę doktorską na UKSW w Warszawie („Realizacja duszpasterstwa młodzieży w kontekście przemian religijności młodego pokolenia. Studium pastoralne”).

Od 2006 r. kieruje jako proboszcz parafią Wszystkich Świętych w Sieradzu. Jest infułatem prepozytem kapituły bazyliki sieradzkiej.

W 2007 r. był gospodarzem Zjazdu Pastoralistów Polskich podczas którego powołano Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II.

Decyzją członków Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów laureat Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka za rok 2013. Zaangażowany w dialog międzyreligijny, uhonorowany 23 sierpnia 2015 r. nagrodą przyznaną przez Fundację Shalom „Strażnikom Pamięci, tym którzy ją ocalili”. Laureat 20. edycji w 2017 r. odznaczenia „Chroniąc Pamięć”

Wyróżniony "Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości” przyznanym przez Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów dla zasłużonych mieszkańców województwa łódzkiego.

Jest jednym z nielicznych proboszczów w Polsce, który od wielu lat aktywnie organizuje Dzień Judaizmu, inicjując liczne spotkania, wystawy i koncerty, przybliżając swoim parafianom i wielu innym osobom, judaizm oraz żydowskie korzenie chrześcijaństwa.

W dniach 6-7 września br. współorganizator z Uniwersyteckim Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW konferencji naukowej „Dialog polsko-żydowski a wolność”.

Szerzyciel kultu obrazu św. Józefa z Bazyliki Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Sieradzu, pasjonat duchowości św. Jana Pawła II.