BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

Marcin Przeciszewski

Rocznik 1958. Urodzony w Warszawie. Dziennikarz i działacz katolicki. Studiował na wydziale historii UW oraz w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła Katolickiego KUL. W okresie studiów związany z podziemnym ruchem wydawniczym.

W 1978 r. był współzałożycielem pierwszych w Polsce wspólnot „Wiara i Światło”, skupiających osoby niepełnosprawne umysłowo, ich rodziny i przyjaciół. W latach 1986-1991 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Międzynarodowej tego ruchu. Był też (1989-1993) redaktorem naczelnym kwartalnika „Światło i cienie” - pisma chrześcijańskiego skierowanego do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W 1993 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Pracował w tygodniku „Ład” (1987-1989), miesięczniku „Powściągliwość i Praca” (1989-1990) oraz Ilustrowanym Tygodniku Informacyjnym „Spotkania” (1990-1993).

Od 1993 r. redaktor naczelny i prezes zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz prezes Fundacji KEP na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. Jest jednym z założycieli Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Należy do inicjatorów i organizatorów Zjazdów Gnieźnieńskich w ich obecnej formule. Był członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej (2014-2018). Współorganizator obsługi medialnej pielgrzymek papieskich do Polski w latach 1995 – 2006 oraz odpowiedzialny z ramienia KEP za obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Jest konsultorem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Zespołu KEP ds. Dialogu z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

Odznaczony m. in. Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego - najwyższego odznaczenia papieskiego przyznawanego osobom świeckim.