BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MARIAN FLOREK

Absolwent filologii polskiej – teatrologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiował również filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Podyplomowo studiował retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz teologię w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, działającym na zasadzie umowy naukowej podpisanej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w mediach.

Odbył studia licencjackie w Wyższym Instytucie Teologicznym (sekcja w Częstochowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) i bronił licencjat kanoniczny zatytułowany: „Środki niewerbalnej perswazji. Retoryka, komunikacja, sztuka żywego słowa w służbie współczesnego kaznodziejstwa”.

Obecnie pracuje w Tygodniku Katolickim „Niedziela”.