BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MARIAN RYBICKI

Rocznik 1958. Urodził się w Kórniku, przez wiele lat mieszkał na terenie pod-poznańskiej parafii Tulce, gdzie posługę proboszcza pełnił ks. Józef Woźniak - jeden z ocalałych za sprawą św. Józefa więźniów obozu w Dachau.

Po ukończonym Technikum Łączności, ukończył pomaturalne Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe o specjalności teatralnej. Studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wiele lat pracował w Stowarzyszeniu PAX i Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana, gdzie współpracował z dziennikiem „Słowo Powszechne” a później ze „Słowem Dziennik Katolicki” w ramach którego współredagował kolumnę „Słowo Kaliskie” i „Słowo Wielkopolskie”, zredagował dwa specjalne dodatki do „Słowa Dziennik Katolicki” z okazji Koronacji Figury Matki Bożej w Twardogórze. Obecnie pracuje w Mahle Behr sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Rady Pracowników.

Od samego początku członek Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, od samego początku był członkiem Zarządu Diecezjalnego, obecnie Wiceprezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej oraz członek Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Współorganizator wielu edycji Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego i innych przedsięwzięć organizowanych przez Akcję Katolicką.

Od wielu lat współpracuje z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej prowadząc lub współprowadząc wiele audycji prezentujących nie tylko program Akcji Katolickiej, między innymi kilkanaście audycji poświęconych postaci św. Józefa. Od kilkunastu miesięcy na antenie Radia prezentuje naukę społeczną Kościoła.

W latach od 1998 do 2002 r. pełniąc funkcję dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prowadził w Radio Centrum autorską audycję „Nocne rozmowy”. Brał udział w przygotowaniu i organizowaniu od samego początku idei, projektu, druku i redakcji Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej Opiekun, został też pierwszym jego redaktorem naczelnym.

Chociaż z wykształcenia jest historykiem, jego wielką pasją jest teatr. Wraz z grupą amatorów wystawił kilka spektakli między innymi: „...przed krawędzią”, „Dialogi” na podstawie dramatów Karola Wojtyły. Zrealizował też monodram: „Ja Judasz” na podstawie Dramatu Łesi Ukrainki „Na polu krwi” oraz monodram o św. Józefie „Nie tak wyobrażałem sobie swoje życie”.