BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MICHAŁ DROZDEK

Rocznik 1957. Socjolog zarządzania i badacz opinii, filozof społeczny, publicysta. Łączy w swojej aktywności korzystającą z metody naukowej refleksję analityczną, z dającymi niepowtarzalne doświadczenia społecznymi i politycznymi działaniami praktycznymi. W swoich wystąpieniach i publikacjach stosuje perspektywę personalistyczną, która opierając się na założeniu, że wartością porządkującą ład społeczny jest godność każdej osoby ludzkiej, szuka takich warunków i rozwiązań kulturowych i instytucjonalnych, które pozwalają osobom oraz wspólnotom realizować twórcze elementy naszej natury, dzięki którym możemy świat czynić lepszym.

Przygotowanie do tej postawy zdobywał studiując filozofię i socjologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1979-88) oraz działając w ruchach i organizacjach promujących katolicką naukę społeczna. Niektórych był inicjatorem i głównym organizatorem: Już w 1980 roku na jego stancji powstało NZS KUL, a w latach 80-tych prowadził wiele konspiracyjnych seminariów i wykładów w różnych miejscach Polski.

Ponadto współtworzył: Klub Kosarzyski (1988), Związek „Młodzi Chrześcijańscy Demokraci” (1989), Klub Przedsiębiorców przy PC – inicjator i sekretarz (później Chrześcijański KP – 1991), Instytut Chrz.-Demokr. im. I. Paderewskiego (1996) – przez 9 lat pełnił funkcję Prezesa.

Należał także do założycieli i władz Stronnictwa Pracy i Porozumienie Centrum. Był doradcą premiera Jana Olszewskiego, marszałka Macieja Płażyńskiego oraz szefem Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Piotra Woźniaka uczestnicząc w pracach Komisji Trójstronnej i rządowym zespole przygotowującym Pakt Społeczny (2005-2007).
 
Jako ekspert od zarządzania i dialogu społecznego pracował m.in.: w Polkomtelu SA, w Warszawskiej Szkole Wyższej – Collegium Varsoviense, PGE SA, Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Najwyższej Izbie Kontroli i w Narodowym Banku Polskim.

Napisał wiele artykułów, projektów i innych publikacji, wygłosił dziesiątki referatów, m.in. prowadził wykłady dla paryskiego Wyższego Instytutu Zarządzania (Instytut Superieur de Gestion – ISG) podczas sesji wyjazdowych w Warszawie (1992-1994).

Organizował liczne konferencje, seminaria i odczyty, wielokrotnie wypowiadał się w radiu i telewizji. Jego najnowszą pasją stało się promowanie zarządzania partycypacyjnego. Elementy dorobku dostępne są TUTAJ.

Społecznie jest Prezesem Fundacji SPES, moderatorem Klubu Myśli Politycznej im. Macieja Płażyńskiego, ekspertem UN Global Compact Polska i Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rzeczników Etyki, należy do Komitetu Org. Zjazdu Gnieźnieńskiego. Współtworzy Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej. Wyróżniony Statuetką „Drzwi do Wolności” w ramach Lubelskiej Retrospektywy Festiwalu Filmowego „Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci” (2020).

Mieszka w Sulejówku. Jego niezastąpioną podporą jest kochana i mądra żona Irena, a inspiracją czworo twórczych i ciekawych życia i świata dzieci.