BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MICHAŁ LEOPOLT-KUROPATWIŃSKI

Założyciel kilku start-up'ów w branżach technologicznych. Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i Międzynarodowego Marketingu na ESCP-EAP w Berlinie.

Prowadził na 4 kontynentach wystąpienia i szkolenia nt. profesjonalnego wizerunku, etykiety w biznesie i motywacji. Aktualnie pracuje nad wprowadzeniem na rynek metody Express Train Method nauki języków obcych.

Wychowany w duchu patriotycznym (wnuk powstańca warszawskiego i harcmistrza ZHP). Mieszka z rodziną w Luksemburgu. Posiada polskie i luksemburskie obywatelstwo.