BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

PROF. DR HAB. JAN ŻARYN


Rocznik 1958. Historyk, publicysta, działacz społeczny, redaktor naczelny dwumiesięcznika „W sieci Historii”. Były Senator RP. Prezes SPJN. Wykładowca akademicki w INH UKSW. Przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów.

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego.

Twórca serii wydawniczej INH UKSW „W służbie Niepodległej”. Ostatnio wydał m.in. "Kościół i Naród. Lata trwogi i nadziei", Kraków 2022; wraz z Małgorzatą Żaryn, „Rok 1939. Od beztroski do tragedii”, Kraków 2019.