BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

PROF. DR HAB. N. MED.
EDWARD ALEKSANDER WYLĘGAŁA

Rocznik 1960. Urodzony w Bielsku-Białej. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia medyczne na Wydz. Lekarskim ŚAM w Katowicach. Tytuł i dyplom lekarza uzyskał 25 X 1985. W dn. 27 X 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego- monografia pt. „Chirurgiczne leczenie niewydolności rąbkowych komórek macierzystych rogówki w oparciu o najnowsze metody biologii molekularnej”. Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał 13 I 2009.


STAŻE ZAGRANICZNE M.IN:
· w Klinice Okulistyki Uniw. w Pavii (1990, kier. prof. Ferdinando Trimarchi),
· w Istitutto Beato Luigi Palazzolo Reparto Oculistica (1991, kier. prof. Camillo Paganini),
· w Ophthalmology Departament Uniw. w Wiedniu (1998, kier. prof. Susane Binder),
· w Ophthalmology Departament Univ. of Lexington – USA (2008, kier. prof. Andrew Pearson),
· Stypendysta Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie (od 1990 r.).


DOROBEK ZAWODOWY:
Zorganizował od podstaw Oddział Okulistyki w Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Od 2005 r. do 2009 r. kierował Zakładem Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych, a od października 2013 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki w Szpital Kolejowym w Katowicach.

Pionier metod diagnostycznych i leczniczych w zakresie okulistyki. Zorganizował liczne międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące chorób rogówki oraz siatkówki. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących przeszczepów rogówki, schorzeń plamki siatkówki, chirurgii zaćmy, obrazowaniu, diagnostyce i leczeniu jaskry.


DOROBEK NAUKOWY:
Obejmuje 555 prac obejmujących artykuły pełnotekstowe, książki i komunikaty zjazdowe. Impact Factor 360.592, punkty MEiSW -9306, Indeks H 23, ponad 2000 cytacji. Wykonał ponad 2000 przeszczepów rogówek. Jest promotorem 27 dysertacji doktorskich i opiekunem pięciu habilitacji. Kierownik specjalizacji 15 lekarzy z zakresu chorób ocznych Wyszkolił 22 chirurgów okulistycznych.

W 2017 r. został powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. Jest profesorem wizytującym w Hebei Eye Hospital Xingtaii Chiny oraz Uniwerystet w Mesynie. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce (Uniw. Jagielloński – Wydz. Chemii, Uniw. Śląski Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska Wydział Bioinżynierii) oraz za granicą (z klinikami okulistyki Uniw. w Mesynie, Uniw. Wschodniej Finlandii w Kuopio, Uniwersytet Saarland Homburg- Niemcy,Uniwersytet w Linköping Szwecja ).


NAGRODY, WYRÓŻNIENIA ORAZ ODZNACZENIA:
· Uhonorowany indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii oka (2001),
· Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia (2011),
· Patrymonium Crucis (2012),
· Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji i Portrety Medycyny (2018 rok),
· Patent Lidera Innowacyjności (2022),
· Laureat licznych nagród JM Rektora ŚUM,
· Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015),
· Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości (2019),
· Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020),


ZAINTERESOWANIA POZAZAWODOWE:
· literatura piękna, a wśród autorów m.in: ks. Jan Twardowski, Zbigniew Herbert, Siostra Magdalena Borkowska OSB, ks. Prof. Michał Heller,
· hobby – fotografia artystyczna,
· sposób spędzania wolnego czasu: górskie wędrówki letnie i zimowe szlakami św. Jana Pawła II.


ŻYCIE PRYWATNE:
Żona Bogusława (z d. Orzechowska – jest lekarzem i lekarzem stomatologiem, specj. chirurgii szczękowej; dr hab.n.med., adiunkt w.Katedra Chirurgii Dziecięcej - Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach. Mają czwórkę dorosłych dzieci.