BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ROMAN KNOP

Rocznik 1955 r. Urodzony w Sopocie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku oraz studia na kierunku zarządzanie na Akademii Morskiej w Gdyni.

Od 1976 r. pracował jako elektryk w Zakładach Okrętowych Urządzeń i Automatyki „Elmor” w Gdańsku oraz jako elektromonter zakładowy w Zakładach Radiowych „Radmor” w Gdyni.

W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w swoim zakładzie pracy. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, gdzie zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej, wszedł ponadto w skład Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnej „S” w „Radmorze” poprzez druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. 20 kwietnia 1984 r. został zatrzymany pod zarzutem rozpowszechniania podziemnego „Tygodnika Mazowsze”. 24 kwietnia osadzono go w Areszcie Śledczym w Gdańsku, gdzie przebywał do 31 lipca 1984 r. Następnie 28 sierpnia 1984 r. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku na mocy ustawy o amnestii umorzyła postępowanie w jego sprawie. Ponadto w okresie od 18 grudnia 1984 r. do 8 stycznia 1985 r. był rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Koteria”.

W latach 1984-1991 pracował jako oświetleniowiec w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Od 1989 r. ponownie rozpoczął działalność w „S”. W latach 1989-1991 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej „S” w Teatrze Muzycznym.

W latach 1991-2002 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Rumi. W latach 1994-2006 był także radnym miasta Rumi. W latach 2006-2010 sprawował funkcję radnego Powiatu Wejherowskiego z list Komitetu Wyborczego Samorządność. Piastował także funkcję Przewodniczącego Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w Rumi oraz Członkiem Zarządu Wojewódzkiego.

Obecnie, miejscowości Krąg w gminie Polanów, prowadzi gospodarstwo rybackie CHOMIEC , specjalizując się w hodowli pstrągów.

W 2017 r. otrzymał nagrodę Gryfa Polanowskiego „Za aktywność inwestycyjną na rzecz rozwoju potencjału przyrodniczego i rybactwa śródlądowego gminy Polanów oraz działania służące ochronie przyrody i środowiska naturalnego w gminie Polanów”.

W 2018 r. postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.