BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

SŁAWOMIR MRUGALSKI

Magister historii, nauczyciel dyplomowany w Technikum im. św. Józefa w Kaliszu. Regionalista, inicjator i organizator przedsięwzięć mających na celu utrwalanie dziedzictwa historycznego gminy Kobyla Góra, m. in. w formie szlaków historycznych, tablic pamiątkowych i pomników.

Twórca cyklicznych konkursów o tematyce historyczno-regionalnej skierowanych do uczniów szkół powiatu ostrzeszowskiego: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi Ostrzeszowskiej oraz Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Kobyla Góra. Autor scenariuszy lekcji historii publikowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą Bliżej Domu promującego historię małych ojczyzn.

Współtwórca fabularyzowanego dokumentu filmowego pod tytułem „Katyń” poświęconego pamięci kaliskiego policjanta zamordowanego w Katyniu przez sowietów. Pomysłodawca szkolnego Biegu Wilczym Tropem upowszechniającego wśród młodzieży kaliskiej pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

Popularyzator wiedzy dotyczącej przeszłości pogranicza śląsko-wielkopolskiego w ramach cyklicznej imprezy Kobylogórska Noc Historyczna. Autor przewodnika turystycznego zatytułowanego „Kobyla Góra i okolice”, monografii pod tytułem „Kościół parafialny w Kobylej Górze” oraz tekstu do folderu promocyjnego stowarzyszenia gmin Bralin, Kobyla Góra i Perzów pod nazwą „Smocza Kraina. Bralin-Kobyla Góra-Perzów”.

A także felietonów o tematyce historyczno-regionalnej drukowanych w gazecie „Czas Ostrzeszowski” i artykułów dotyczących dziejów parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze publikowanych na łamach dwutygodnika diecezji kaliskiej „Opiekun”.