BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

WALDEMAR KRENC

Od 1980 r. związany z NSZZ „Solidarność”. W latach 1989-1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Zakładowej Komisji Rewizyjnej w „Fonice”, następnie w latach 1990-1992 pełnił tam funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S”. W latach 1992-1998 był członkiem Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność". Od 1998 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność".

Od 1995 r. do dnia dzisiejszego jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przy czym w latach 1997-1998 oraz 2006-2010 był także członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Pełnił także funkcję w latach 1999-2002 funkcję Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego. W latach 2002-2006 był Radnym Rady Miejskiej w Łodzi. Od 2002 r. do 2013 r, piastował najpierw funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, a następnie w latach 2015-2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, a od 2016 r. do dnia dzisiejszego ponownie piastuje funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Od 2007 r. do dnia dzisiejszego jest Członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 oraz 2014-2020. Warto dodać, że od 2016 r. do dnia dzisiejszego jest też Członkiem Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Łodzi.