BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· KARTA KONGRESU


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).


Podpisanie Karty Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej było zwieńczeniem wcześniejszych deklaracji wsparcia działań na rzecz wspólnej pracy na chwałę Pana Boga i naszej Ojczyzny.Treść Karty Kongresu Ducha Pracy Ludzkiej
dostępna jest w formacie *.pdf po kliknięciu

TUTAJ (0,7 MB)