BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· I KONGRES (2023)


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0535/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
KONGRESU DUCHA PRACY LUDZKIEJ


W dniach 12 i 13 września 2023 r. w Sieradzu
(Diecezja Włocławska)

odbyła się I edycja Kongresu Ducha Pracy LudzkiejPatronat honorowy nad I edycją Kongresu objął Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Bp Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski, który także udzielił uczestnikom pasterskiego Błogosławieństwa.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Pani Marlena Malag, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, a także Pan dr hab. Przemysław Czarnek, profesor KUL, Minister Edukacji i Nauki.

20 marca 2023 r., w liturgiczną uroczystość św. Józefa, Jego Ekscelencja ustanowił sieradzką Bazylikę Mniejszą pw. Wszystkich Świętych - Sanktuarium św. Józefa, Patrona Diecezji Włocławskiej. To święte miejsce było także często odwiedzane przez Prymasa Tysiąclecia.

12 września 2021 r. miała miejsce beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Niewielu z nas dziś pamięta, że Prymas Tysiąclecia był jednym z pionierów współczesnych rozważań teologicznych nad pracą. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku Jego najważniejsze dzieło w tej dziedzinie – „Duch pracy ludzkiej” – zostało przetłumaczone na angielski, hiszpański, niemiecki, portugalski, francuski, niderlandzki i włoski.

Celem Kongresu jest popularyzacja wielorakich zagadnień związanych z teologią pracy czyli działem teologii katolickiej zajmującej się zagadnieniami pracy ludzkiej jako kontynuacji boskiego dzieła stworzenia.

Wzorem dla Katolików, niezależnie od ich wieku, którzy stwarzają poprzez pracę swój świat, swoją historię a także „samego siebie" ma być stwórcze działanie Pana Boga. Praca jest – zaraz po rodzinie – najważniejszą więzią społeczną. Świadome i sumienne realizowanie obowiązków zawodowych łączy ludzi w różnym wieku.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 2 główne debaty i 16 debat tematycznych. Tytuły są  myślami Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia zapisanymi na stronach Jego dzieła pt. „Duch pracy ludzkiej”. W debatach uczestniczyło kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia.

W godzinach wieczornych pierwszego dnia Kongresu odbyła się także uroczysta gala, podczas której zostały wręczone Nagrody Społeczne im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast w drugim dniu, po zakończeniu Kongresu miał miejsce spektakl „Pieśń nad pieśniami” w wykonaniu Teatru EXIT z Krakowa.

Udział w Kongresie Ducha Pracy Ludzkiej był bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymagał wypełnienia formularza rejestracji oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.

Począwszy od I edycji Kongresu, wszyscy którym bliska jest jego idea i założenia oraz pragnący by to dzieło rozwijało się, mogą bezpośrednio wspierać Kongres czy to modlitwą, czy to bezpośrednim zaangażowaniem się w pracę Zespołu Organizacyjnego czy to dowolnymi darowiznami.


 

DO ZOBACZENIA NA II EDYCJI
KONGRESU DUCHA PRACY LUDZKIEJ


WKRÓTCE ZOSTANĄ PODANE SZCZEGÓŁY
DOTYCZĄCE DATY I MIEJSCA II EDYCJI KONGRESU