BEZ ZWŁOKI,
BEZ OCIĄGANIA SIĘ

Póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najbardziej domownikom wiary Ga 6,10

· I KONGRES (2023)

ZMIEŃ JĘZYK

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
KONGRESU DUCHA PRACY LUDZKIEJ


W dniach 12 i 13 września br. w Sieradzu
(Diecezja Włocławska)

odbędzie się I. edycja Kongresu Ducha Pracy LudzkiejPatronat honorowy nad I. edycją Kongresu objął Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Bp Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski, który także udzielił uczestnikom pasterskiego Błogosławieństwa.

20 marca 2023 r., w liturgiczną uroczystość św. Józefa, Jego Ekscelencja ustanowił sieradzką Bazylikę Mniejszą pw. Wszystkich Świętych - Sanktuarium św. Józefa, Patrona Diecezji Włocławskiej. To święte miejsce było także często odwiedzane przez Prymasa Tysiąclecia.

Prawie dwa lata temu, czyli 12 września 2021 r. miała miejsce beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Niewielu z nas dziś pamięta, że Prymas Tysiąclecia był jednym z pionierów współczesnych rozważań teologicznych nad pracą. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku Jego najważniejsze dzieło w tej dziedzinie – „Duch pracy ludzkiej” – zostało przetłumaczone na angielski, hiszpański, niemiecki, portugalski, francuski, niderlandzki i włoski.

Celem Kongresu jest popularyzacja wielorakich zagadnień związanych z teologią pracy czyli działem teologii katolickiej zajmującej się zagadnieniami pracy ludzkiej jako kontynuacji boskiego dzieła stworzenia.

Wzorem dla Katolików, niezależnie od ich wieku, którzy stwarzają poprzez pracę swój świat, swoją historię a także „samego siebie" ma być stwórcze działanie Pana Boga. Praca jest – zaraz po rodzinie – najważniejszą więzią społeczną. Świadome i sumienne realizowanie obowiązków zawodowych łączy ludzi w różnym wieku.

Podczas dwóch dni Kongresu odbędą się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły są  myślami Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia zapisanymi na stronach „Ducha pracy ludzkiej”. W debatach uczestniczyć będzie kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia.

W godzinach wieczornych pierwszego dnia Kongresu planowana jest także uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone tegoroczne Nagrody Społeczne im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie planowany jest spektakl „Pieśń nad pieśniami” w wykonaniu Teatru EXIT z Krakowa.

Udział w Kongresie Ducha Pracy Ludzkiej jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymagać będzie wypełnienia FORMULARZA REJESTRACJI oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.

Począwszy od I. edycji Kongresu, wszyscy którym bliska jest jego idea i założenia oraz pragnący by to dzieło rozwijało się, mogą bezpośrednio wspierać Kongres czy to modlitwą, czy to bezpośrednim zaangażowaniem się w pracę Zespołu Organizacyjnego czy to dowolnymi darowiznami.


 

DO ZOBACZENIA NA I. EDYCJI

KONGRESU DUCHA PRACY LUDZKIEJ,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 12 i 13 WRZEŚNIA BR.
W SIERADZU.